פרק שביעי תאוריה של יופי חזותי: סקירה כללית

פרק שביעי : תאוריה של יופי חזותי : סקירה כללית 143 15 אם ננסה להחיל את 14 שהציע ויטגנשטיין . גם על תכונת ה"דמיון המשפחתי" תפיסת הדמיון המשפחתי על התחום האסתטי, "יופי" הוא שם המתאר משפחה של משפחות . לשיטתי יופי של אובייקט בהגדרה הרחבה ביותר הוא מערך תכונות פיזיות 17 כלשהו ומעוררים תחושת 16 הנמצאים באובייקטאו אלמנטים אינפורמטיביים יופי . תחושת היופי היא התחושה המתעוררת באדם כלשהו כאשר הוא תופס ברמה קוגניטיבית כלשהי ( כולל באופן שאינו מודע ) את האובייקט הפיזי או 18 כלשהו, ונהנה מהרושם שזה מותיר המנטלי המדובר באמצעות גורם מתווך בו . ההנאה מתעוררת מהאינטראקציה שבין מערך התכונות של האובייקט ובין מערך מנגנוני הניתוח של המעריך, וגם תכונותיו ומצבו הרגעי . כלומר אובייקט "יפה" ( או אסתטי ) בעיני אדם כלשהו הוא אובייקט המעורר אצל אותו אדם תחושת יופי שהיא תחושה הכוללת בהכרח הנאה . כאן ראוי אולי להתייחס ל"שיפוט אסתטי", הנבדל לדעת רבים מ"רגש אסתטי" . הטוענים שיש הבדל סוברים שאלמנט המוגדר יפה בעקבות שיפוט אסתטי מוגדר כך בעקבות שיפוט ערכי בלבד, ולא בעקבות רגש . לעומת זאת, אובייקט המוגדר יפה בעקבות רגש א...  אל הספר
מוסד ביאליק