חלק ב: תאוריה של אסתטיקה חזותית

140 חלק ב : תאוריה של אסתטיקה חזותית כתרומות ( כגון עמדותיו של פינקר ) לא הגיע לידיעתי לפני פיתוח התאוריה שלי, אלא נודעו לי תוך כדי פיתוחה או לאחר מכן . עם זאת, מאחר שעמדות או ממצאים אלו תמכו בדעתי לא ראיתי לנכון להפרידם מבחינת הזמן, והתייחסתי לכולם כאל תרומות . לדעתי, בגלל ריבוי העמדות והממצאים התומכים אין טעם לציין את כולם כאן, ודי להסתפק בציון התרומות החשובות והרלוונטיות ביותר מבחינתי . גורן ואחרים נדרשו להבדלים שבין העדפת צבע אוניברסלית להעדפה תרבותית, ובכך הדגישו את חשיבות הניסיון המשותף ( התורשתי ) אל מול 1 נול ציין שלוש רמות התייחסות אסתטית : בסיסית, הניסיון האישי ( הנרכש ) . 2 כלומר הוא דיבר בעצם על כמה מנגנוני עיבוד הקשורים סימפטומטית וסמלית . לרגש האסתטי המייצרים התייחסויות נפרדות . ארנהיים שהתייחס לראייה ציין שמטרות האדם, אופיו ומה שראה במהלך חייו משפיעים על אופן עיבוד 3 ברלנט מנה כמה אופני תפיסה אסתטית של הסביבה, הנבדלים הקלט החזותי . 4 ובכך התייחס להשפעת מצב התודעה במידת המעורבות של הצופה בסביבה, על השיפוט האסתטי . לנג ציין שהערך האסתטי המיוחס לסמלים משתנה 5 והדגים בכך השפ...  אל הספר
מוסד ביאליק