פרק רביעי השפעת האינטראקציה האנושית על פרמטרים אסתטיים יסודיים

100 חלק א : תשתית רעיונית לתאוריה גברים לנשים, לשני הזוויגים יש אסטרטגיות רבייה שונות . גם השונות הזאת 2 . ככלל, יש לצפות יכולה להתבטא בדגשים אסתטיים שונים לגברים ולנשים לשני סוגים של פרמטרים אסתטיים הנוגעים לחיפוש בני זוג . הסוג הראשון הוא פרמטרים כלליים, שאין בהם הבדל בין זכרים לנקבות . פרמטרים אלו רומזים על מצבו הכללי של הפרט מבחינת גיל ומצב בריאותי . אחד הגורמים החשובים ביותר מסוג זה, שאף נחקר במידה רבה, הן בבעלי חיים והן אצל בני אדם, הוא הסימטריה הדו-צדדית והשפעתה על ההערכה האסתטית או על המשיכה כאשר בוחרים בני זוג . הטענה היא שסימטריה מגדילה את המשיכה ואת ההערכה האסתטית . רמה גבוהה למדי של סימטריה חיצונית בגוף ובפנים מאפיינת התפתחות תקינה ברחם . לכן סטייה מסימטריה כזו, נניח רגל קצרה במידה ניכרת מהרגל השנייה, מלמדת על ליקוי התפתחותי ונתפסת כמכוערת ממש . גם אם מתעלמים מפגמים בולטים, נטען שלסימטריה גבוהה יש השפעה אסתטית חיובית . לפי הסבר תאורטי נפוץ אחד, סימטריה גבוהה יכולה להעיד על היעדר טפילים, ולכן לרמוז בעקיפין על יתרון גנטי המתבטא בעמידות בפני 3 הסבר אחר הוא שסימטריה גבוהה מאפיי...  אל הספר
מוסד ביאליק