פרק שלישי השפעות האינטראקציה עם הסביבה על פרמטרים אסתטיים יסודיים

פרק שלישי : השפעות האינטראקציה עם הסביבה 71 המטמיעה ערכים המתאימים לסביבה מסוימת — והגיוני להניח שחלק ניכר מהפרמטרים האסתטיים אכן מתקבלים מפעולת שני המנגנונים האלה — סביר שיש גם מערך פרמטרים העובר בתורשה, כמו החיבה למזון מתוק, 2 בהנחה שיש העברה הרתיעה מטעם מר והיחס המולד לריחות שונים . תורשתית שכזו, נדרשות ההנחות הנוספות בסעיפים הבאים . התפתחות האדם באזור זה ( הסוואנה המזרח אפריקנית ) ולא באזורים אחרים . 2 היתה ממושכת מאוד . בהסתמך על העדות הפלאונטולוגית העדכנית, הנחה זו כנראה נכונה . הומו-ארקטוס אמנם יצא מאפריקה כבר לפני יותר ממיליון שנה והתפשט ברחבי אירו-אסיה במגוון סביבות רחב, אבל העדות הגנטית מוכיחה שהאדם המודרני כנראה לא התפתח מההומו-ארקטוס בסביבות שונות באופן בלתי תלוי, כמו שסברו עד סוף שנות השמונים של המאה העשרים, אלא מקורו באדם הארכאי שהתפתח מההומו-ארקטוס 3 האדם הארכאי היגר לאירו-אסיה הרבה אחר בסוואנה המזרח אפריקנית . 4 גם אם המצב כך, כנראה לפני מאה עד מאה וחמישים אלף שנים בלבד . שונה — וייתכן לכל הפחות שהאדם הארכאי הנ"ל התרבה באזורים שונים 5 —עם גזעים קרובים שהתפתחו מההומו-ארק...  אל הספר
מוסד ביאליק