פרק ראשון מערכת הראייה ופרמטרים יסודיים של יופי

24 חלק א : תשתית רעיונית לתאוריה גירויים שונים . יתרון נוסף נובע ממהירות תנועת האור לעומת מהירותם של גלי הקול המשמשים את חוש השמיעה או מהירות מעבר המולקולות המשמשות את חוש הריח באוויר . מהירות זו מאפשרת קליטה מידית של כל גירוי חשוב גם מטווח של קילומטרים . אבל שלא כחוש השמיעה וחוש הריח, הקולטים גירויים המגיעים מכל הכיוונים, הראייה קולטת רק גירויים המופיעים בשדה הראייה . כלומר האדם צריך לכוון את עיניו לכיוון שהוא מעוניין לבחון . הבדל נוסף 2 החושים הוא ביכולת לנתק את החוש הזה, בין בשינה ובין בעצימת עיניים . האחרים, לעומת זאת, ממשיכים לקלוט מידע אפילו בשינה, ואם המידע הזה חיוני האדם מתעורר . ביונקים עיקר עיבוד הראייה נעשה בקליפת המוח, שהיא החלק במוח שהתפתח אצלם אחרון . אצל האדם התפתח חלק זה הרבה יותר לעומת יונקים אחרים, מה שאפשר כנראה גם את הופעת הרגש האסתטי האנושי המפותח . המבנה הכללי של חוש הראייה חוש הראייה אוסף מידע על העולם הסובב באמצעות קליטת פוטונים של אור באורכי גל שונים בתחום האור הנראה, ולאחר מכן סיווגם, קיבוצם וניתוחם באופנים שונים . ברשתית העין יש תאי חישה הרגישים לכמויות שונות...  אל הספר
מוסד ביאליק