מבוא

12 מבוא הקשורות במראה האישי והזנחת העיסוק במגזרים שלמים שאינם עומדים במבחן היופי המקובל — קשישים לדוגמה . הרדיפה אחר יופי אישי נראית פחות תמוהה אם מסתכלים על גוף מחקר הולך וגדל שממנו אפשר ללמוד שבממוצע לאנשים יפים — כלומר כאלה שיש הסכמה רחבה שהם יפים — יש משכורת גבוהה יותר, מעמדם החברתי גבוה 1 ואולם יותר, אחרים משתפים אִתם פעולה יותר, האמון בהם גדול יותר, ועוד . מימוש הדחף האסתטי, כלומר העיסוק הפעיל ב"הוספת יופי", אינו מסתכם בנהייה אחר יופיו של הגוף האנושי ובטיפוחו . העיסוק האסתטי הקשור בחפצים 2 עיטורים וקישוטים נמצאו ובסביבה מופיע כבר בשחר ימיו של הגזע האנושי . 3 ומאוחר יותר בציורי על כלים מהתקופה הפלאוליתית ( תקופת האבן הקדומה ) , 4 שיופיים עדיין מרגש אותנו . מערות בני עשרות אלפי שנים העיסוק המגוון באסתטיקה חוצה תרבויות ומעמדות, ואפשר לטעון שהוא אחד המאפיינים החזקים ביותר של האדם . אין הדברים אמורים באדם המודרני בן התרבות המערבית בלבד . גם בני התרבויות הקדומות ביותר, כמו תרבויות של ציידים-לקטים או תרבויות חקלאיות שמשמרות מאפיינים קדומים, משתמשים במוזיקה כחלק בלתי נפרד מהטקסים המלווים...  אל הספר
מוסד ביאליק