נספח

אוהבים מוכי ירח 212׀ יר׀ ש ם ה ש ן ח ל לים / מקור מ נה ש ביצוע 12 לדודי אני יוסף הדר, ירים ש ה יר ש ונעמה רן 13 החוחים בין נה ש ו ש כ יוסף הדר, ירים ש ה יר ש 1958 כרמון ת להק 14 ניים ש ב הוא חולנו מ נחום היימן, זאב , ת חבצל 1950 נכתב : רים ש ני- ש צמד ידין ; יוסי 15 בארץ נראו ניצנים נחום היימן, ירים ש ה יר ש 1951 הגבעטרון 16 נסים בת רים מ ה ש מ וילנסקי, נתן ן, מ אלתר 1947 ארי מ ד נה ש ו ש 17 ת ולמי ש ה ש מ וילנסקי, נתן ן, מ אלתר 1946 ארי מ ד נה ש ו ש 18 לגנו ירד דודי ה ש מ וילנסקי, ירים ש ה יר ש 1950 צפירה ברכה ארי ; מ ד נה ש ו ש 19 תזכור ? ה ה ש מ וילנסקי, הרוסי נואל מ ע 1959 : ט הוקל ארי מ ד נה ש ו ש 20 הרועים אנחנו ה ש מ וילנסקי, יחיאל מוהר, 1957 ארי מ ד נה ש ו ש 21 ובה ט אבן למי ה ש מ וילנסקי, ן מ נח חיים ביאליק, ל ט יכל מ 22 ן מ תי בכרם זעירא, ה ; ש מ רדכי וילנסקי, מ נתן אלתרמן, 1937 ר ת אס בנאי ; ויוסי רי ט ע יונה זהר רבקה גאון ; ויהורם ת גמליאלי זילברמן ומנחם 23 ים מ הכר בת דוד זהבי, עון מ ש חלפי, 1961 לפני 24 נה ש ו ש ה אליקום זונסר, אליקום זונסר, 1860 ; נכתב : ,1917 : ט הוקל י...  אל הספר
מוסד ביאליק