רשימת המקורות

אוהבים מוכי ירח 491׀ ביאליק ח"נ, "גילוי וכיסוי בלשון", כל כתבי חיים נחמן ביאליק,׀ תל אביב : דביר, ,1939 עמ' קצא - קצג . בן-אדון א', ש"י עגנון ותחיית הלשון העברית, ירושלים : מוסד ביאליק, 1977 . בן-אריה י', "אורחות חיים ומנהגים של האוכלוסייה המקומית הארץ- ישראלית כפי שנלמדו במאה ה- 19 ועד 1948 ", י' בן-אריה וא' ריינר ( עורכים ) , וזאת ליהודה : מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה, ירושלים : יד בן – צבי, ,2003 עמ' 477 - 480 . בן-גוריון ד', "התנ"ך זורח באור עצמו", עיונים במקרא, תל אביב : עם עובד, ,1969 עמ' 41 - 49 . בנד א', "מחמדת לדוקטור רכניץ", ע' ירון ור' וייזר ( עורכים ) , קובץ עגנון, ירושלים : מאגנס, תשנ"ד - תש"ס, עמ' 286 - 294 . , "עגנון מגלה פני פרויד", שאלות נכבדות, אור יהודה : דביר, ,2007 עמ' 208 - 209 . בן-דב נ', אהבות לא מאושרות : תסכול ארוטי, אמנות ומוות ביצירת עגנון, תל אביב : עם עובד, 1997 . , והיא תהילתך : עיונים ביצירות ש"י עגנון, א . ב . יהושע ועמוס עוז, תל אביב : שוקן, 2006 . בנימין ו', הרהורים ( תרגם מגרמנית ד' זינגר ) , ב, תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1992 - 1996 . ברזל ה', בין...  אל הספר
מוסד ביאליק