הערות

הערות 267 פרק שמיני 1 אריסטו, רטוריקה ( תרגם מיוונית ג' צורן ) , תל אביב : ספרית פועלים, ,2002 פרק ז . 2 מצוטט אצל : M . C . Beardsley, Aesthetics from Classical Greece to the Present : AShort History, Tuscaloosa AL . : Alabama UP, 1975, p . 261 3 ש' בודלר, פרחי הרע ( תרגם מצרפתית ד' מנור ) , תל אביב : הקיבוץ המאוחד, ,1997 עמ' 74 . 4 ר' צור, החליל והקוקייה : תרגומים משירת אירופה, תל אביב : הקיבוץ המאוחד, ,1993 עמ' 103 - 104 . פרק תשיעי 1 פ' ניטשה, הולדת הטרגדיה / המדע העליז ( תרגם מגרמנית י' אלדד ) , ירושלים : שוקן, ,1969 עמ' 24 - 25 . 2 שם . 3 שם, עמ' 30 . 4 שם, עמ' 77 . 5 ו' קאופמן, ניטשה : פילוסוף, פסיכולוג, אנטיכריסט ( תרגם מאנגלית י' אלדד ) , ירושלים : שוקן, 1983 . 6 פ' ניטשה, הרצון לעצמה ( תרגם מגרמנית י' אלדד ) , ב, ירושלים : שוקן, ,1986 עמ' 173 . 7 שם, עמ' 175 . פרק אחד – עשר 1 ו' בנימין, "האמנות בעידן השעתוק הטכני", מבחר כתבים ( תרגם מגרמנית ד' זינגר ) , ב, תל אביב : הקיבוץ המאוחד, ,1996 עמ' 160 . 2 שם, עמ' 171 . פרק שנים – עשר 1 ר' יאקובסון, "בלשנות ופואטיקה", הספרות, כרך ב (...  אל הספר
מוסד ביאליק