לקריאה נוספת

לקריאה נוספת 261 הורטיוס, אמנות הפיוט ( תרגמה מרומית ד' גילולה ) , ירושלים : מאגנס, 2004 . הרסגור מ', מבוא לתקופת הרנסנס, תל אביב : משרד הביטחון ההוצאה לאור, 1978 . לסינג ג"א, לאוקואון : או על גבולי הציור והשירה ( תרגם מגרמנית ד' ארן ) , תל אביב : ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, 1983 . פרק חמישי : קלסיציזם : ציור ופיסול ברש מ', מחשבת האמנות בדורות האחרונים, ירושלים : מוסד ביאליק, 1977 . ברש מ', פרקים בתיאוריה של אמנות הרנסאנס והבארוק : מבחר טקסטים, ירושלים : מאגנס, 1989 . ברש מ', "וינקלמן כתיאורטיקן של האמנות" ( תרגמה מאנגלית ע' ברש – רובינשטיין ) , בתוך : י' וינקלמן, הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול, ירושלים : מוסד ביאליק, ,1992 עמ' 41 - 69 . וינקלמן י', הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור והפיסול ( תרגם מגרמנית מ' ישראל ) , ירושלים : מוסד ביאליק, 1992 . עמישי – מייזליש ז', שער לאמנות מודרנית ( מקראה ) , ירושלים : מאגנס, 2010 . קריסטלר פ"א ומ' ברש, מערכת האמנויות המערבית ( תרגמו מאנגלית ר' אנקוריון וג' נבות ) , ירושלים : מוסד ביאליק, 1990 . פרק שישי : אסתטיקת...  אל הספר
מוסד ביאליק