פרק שמיני רומנטיקה: האמנות כביטוי

136 אסתטיקה בביטוי רגשותיו, ובכלל זה גם לא הכללים . על אלו אפשר לפסוח למען הביטוי המלא של עולמו הפנימי, הגועש והסוער בדרך כלל . אך דחיית הכללים הקלסיציסטיים אין משמעה זניחת עקרון הצורה . במקום הצורה המכנית המאפיינת יצירות קלסיציסטיות, הוגי הרומנטיקה משליכים את יהבם על הצורה האורגנית . שלגל סבור כי הצורה המכנית זרה מטבעה לאמנות, שצורתה בהכרח אורגנית, בהיותה מתפתחת מפנימיותה . קולרידג' סבור כי הצורה המכנית החיצונית והקבועה מראש אדישה לאופייה המיוחד של כל יצירה ויצירה . הצורה האורגנית, לעומתה, כמו טבועה מראש ביצירה, ומגיעה אל מימושה המלא בד בבד עם התפתחותה . הוגי הרומנטיקה רואים ביצירת האמנות שלמות אורגנית שופעת חיוניות המצמיחה את כלליה מתוך עצמה בלא שיושתו עליה מבחוץ . היצירה נחשבת מתוך עקרון הריבוי שבאחדות : היא בנויה ממתחים פנימיים ומניגודים אירוניים המקיימים את חיוּתהּ מבלי לפגוע בשלמותה . ערך היצירה נובע מעושרה הפנימי, כלומר ממגוון החלקים שהיא מחזיקה בתוכה . אלו אמנם מקיימים ביניהם מתח מתמיד, אך בכל זאת מצטרפים לכלל אחדות . את אותה אחדות אורגנית מחולל כוחו היוצר של האמן . גאונותו ניכ...  אל הספר
מוסד ביאליק