פרק שישי אסתטיקת הטעם: עמדת הצופה

94 אסתטיקה הרשמים בתורם מעובדים לכלל מושגים, או "אידאות" . האידאות מתלכדות יחדיו בקישורים המבוססים על חוקי האסוציאציה . חשוב להדגיש את ההבדל בין השימוש האמפיריציסטי במילה "אידאה" לשימוש שעושה בה אפלטון . לעומת אפלטון, שמתכוון במילה לישויות מופשטות ונצחיות המתקיימות אי שם בעולם האידאות, האמפיריציזם מעתיק את משכן האידאה לתודעה . האידאה היא בבחינת ישות מופשטת השוכנת בתודעת האדם . מטעם זה אפשר בהחלט לזהותה עם המילה "מושג" הרווחת בימינו . ברוח האמפיריציזם אסתטיקן הטעם מעוניין בחקירת אופני הקליטה הפסיכולוגיים של האידאות המתקבלות מיצירת האמנות . השאלה שהוא שואל היא כיצד מתרחשת הקליטה החושית של האובייקט האסתטי . הוא מעתיק את החוויה האסתטית מהאובייקט אל הסובייקט . לשיטתו, היופי כלל אינו ממוקם באובייקט האסתטי, אלא בתודעה האנושית הקולטת אותו . כל זה נכון בנוגע לרוב האסתטיקנים המסתמכים על האמפיריציזם, להוציא את האסתטיקן הבריטי ויליאם הוגארת' ( Hogarth ) , שחוקר את האיכויות האסתטיות הנוכחות לשיטתו באובייקט האסתטי עצמו, והן שמעניקות לו את יופיו . היופי, סבור הוגארת', אינו תולדה של ההנאה המתעוררת מהצ...  אל הספר
מוסד ביאליק