פרק ראשון מהי אסתטיקה

12 אסתטיקה במרוצת הדורות מתוך ה"פואטיקה" של אריסטו ( Aristotle ) . בחיבורו קבע אריסטו כללים ברורים לכתיבת הטרגדיה . אלו נועדו להבטיח את קיומם של שני הווקטורים שהם לב לבה של המחשבה המסורתית על האמנות : האחד הוא המימזיס, קרי חיקוי, והשני הקתרזיס, קרי האפקט הפסיכולוגי הנלווה לאמנות . כללים אלו שימשו גרעין שמתוכו צמחה האסתטיקה במובנה הצר . הכללים עובו בתקופה הרומית, בעיקר בידי הורטיוס ( Horatius ) , וגם ברנסנס . במאה השבע-עשרה נוצרה מגמה של צידוק רציונליסטי שלהם עקב עליית קרנה של הפילוסופיה הרציונליסטית מבית מדרשו של הפילוסוף הצרפתי רנה דקרט ( Descartes ) . מערכת כללים זו, על מכלול הרבדים ההיסטוריים שמכוננים אותה, זכתה לשם "קלסיציזם", והחזיקה מעמד עד המאה השמונה-עשרה . או אז החלה התמוטטותה ההדרגתית, שהובילה להולדת הרומנטיקה . הרומנטיקה היא כל כולה מרד במסורת הקלסיציסטית מבית מדרשו של אריסטו . בתוך כך יועד לאמנות תפקיד חדש, ונוסחו כללים חדשים שלא נסמכו עוד על אריסטו . התהוות מערכת הכללים הזאת והמהלכים שהובילו להתמוטטותה הם עיקרה של האסתטיקה במובנה הצר . במובנו זה המונח אסתטיקה הוא שם קוד למ...  אל הספר
מוסד ביאליק