רשימת הדימויים

The Pollock - Krasner Foundation / Artists Rights Society 2013 © ARS ) , New York ( 11 . וינסנט ואן גוך, זוג נעליים 1886 . Vincent van Gogh, A Pair of Shoes Van Gogh Museum, Amsterdam ( Vincent van Gogh Foundation ) 12 . אנדי וורהול, נעלי אבק יהלומים 1980 . Andy Warhol, Diamond Dust Shoes The Andy Warhol Museum, Pittsburgh The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc . / 2014 © Artists Rights Society ( ARS ) , New York 13 . לאונרדו דה – וינצ'י, מונה ליזה 1506 – 1503 . Leonardo Da Vinci, Mona Lisa Musée du Louvre Giraudon / The Bridgeman Art Library 14 . מרסל L . H . O . O . Q,ןאשוד Marcel Duchamp, L . H . O . O . Q . 1919 Philadelphia Museum of Art Succession Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2014 © 15 . קורט שוויטרס, מרצְבָּאוּ ( קטע ) 1933 . Kurt Schwitters, The Merzbau VG Bild - Kunst, Bonn 2014 © 16 . קזימיר מלביץ', רֵאליזם ציורי של ילד עם תרמיל — מסות צבע בממד הרביעי — Kazimir Malevich, Painterly Realism of a Boy with a Knapsack Color Masses in the Fourth Dimension . 1915 The M...  אל הספר
מוסד ביאליק