אסתטיקה

מתוך:אסתטיקה

מוסד ביאליק ירושלים סדרת מבואות דרור פימנטל אסתטיקה עיצוב כללי : גיורא כרמי עיצוב העטיפה : עלמה שניאור לוחות והדפסה : ארטפלוס – דפוס ירוק, ירושלים סדרת מבואות דרור פימנטל אסתטיקה סדרת מבואות - - - - - - העורך הכללי : עמנואל גוטמן - - - - - - דרור פימנטל / אסתטיקה  אל הספר
מוסד ביאליק