מקורות

258 ברית עימות עיון בתהליכים הפרשניים ובמבנים הספרותיים של מסכת הוריות״, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשע״ו בסקין, עקרה – J . D . Baskin, “Rabbinic Reflections on the Barren Wife”, Harvard Theological Review 82 ( 1 ) ( 1989 ) , pp . 101 – 114 ברויאר, פרקי בראשית – מ׳ ברויאר, פרקי בראשית, 2 כרכים, אלון שבות 1998 ברזיס, קנאות וחסד – ד׳ ברזיס, בין קנאות לחסד : מגמות אנטי-קנאיות במחשבת חז״ל, רמת גן 2015 ברנר, מחקר הרמנויטי – א׳ ברנר, ״מחקר הרמנויטי של ההיבט הפרשני בתלמוד הבבלי״, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשס״ט גילת, רבי אליעזר – י״ד גילת, משנתו של רבי אליעזר : ומקומה בתולדות ההלכה, תל אביב תשכ״ח גליסון, דמות ולוגיקה – P . Galison, Image and Logic : AMaterial Culture of Microphysics, Chicago 1997 דה ג׳ורג׳, סמכות – 1985 R . T . DeGeorge, The Nature and Limits of Authority, Lawrence דה-פריז, סלארס – W . A . deVries ( ed . ) , Empiricism, Perceptual Knowledge, Normativity and Realism : Essays on Wilfrid Sellars, Oxford 2009 דוקינס, אשליה – 2006 R . Dawkins, The God Delusion, New ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן