4. בעיית זקן ממרא

ברית עימות . Horayot, he is obligated personally to act against what the court ruled In such a view, the court can in principle be wrong, and obedience to the court not demanded . The case of the rebellious elder attempts to establish the court monopoly over ruling itself, and to avoid a sectarian situation in which unresolved controversies result in the establishment of competing institutions of ruling . Ascholar is not allowed to challenge that monopoly, but he is obligated to follow his own views . הלברטל איננו מדייק דיו . נכון הוא שאין לבית הדין מונופול על האמת, אך אין זה נכון שיש לו מונופול מלא על הפסיקה, שהרי התולים בעצמם מחויבים לא רק להחזיק בדעתם אלא גם לפעול על פיה . על התולה בעצמו חלה חובה לפסוק לעצמו ולא להישמע לבית הדין . על פי מסכת הוריות, המונופול שיש לבית הדין על הפסיקה מוגבל למי שתולים בבית הדין . על פי המשנה, זקן ממרא הוא מי שחרג מהסמכות שניתנה לו לפסוק לעצמו בכך שהורה למי שאמורים לתלות בבית הדין לעשות בניגוד להוראת בית הדין . אלא שתיאור זה, הנדמה ממבט ראשון כמיישב באו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן