3. פתרונות משלימים

ברית עימות קשה לטעות בכוונות הדידקטיות של עורכי הבבלי – לטובת התלמיד המתקדם . הצגת המפעל ההלכתי האמוראי כהתדיינות מקיפה על משנה סדורה של הלכה תנאית, אופייה המפוברק אך המפורט להפליא של התדיינות זאת, והטרמינולוגיה הדיסקורסיבית המוקפדת והאחידה . קשה להימנע מהמחשבה שתכלית הבבלי היא בראש ובראשונה להנחיל ללומדיו מושג ברור ומפורט כיצד על כל דור בעלי הלכה לנחול את הִלכת קודמיו . אלא שתהליך הכשרת דור חדש של בעלי ההלכה הוא דו-שלבי . בית מדרש אנטי- מסורתני נועד בסופו של דבר להכשיר מומחי הלכה ביקורתיים הנכונים ומסוגלים לבחון את פסיקות קודמיהם ולשנותן ככל שיידרש, אך לשם כך שומה על התלמיד קודם כול ללמוד היטב את הפסיקה הקיימת ולהבינה כהלכה, בטרם יוכל להתחיל לבוחנה . כך שגם במוסדות לימוד אנטי-מסורתניים בעליל ( כמו במחלקות טובות באוניברסיטאות מחקר שבהן מכשירים את חוקרי העתיד בכל תחום לקרוא תיגר על התאוריה והטכניקה הנוהגות ) שומה על תוכנית הלימודים לכלול פרק ראשוני מסורתני לגמרי המוקדש ללימוד והטמעת גוף הידע שאותו יתבקשו התלמידים להעמיד למבחן נמרץ לכשיגיעו לפרקם . כל אחד משני השלבים הללו של מסלול ההכשרה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן