4. פולמוס צידוק הדין

ברית עימות בכל המקרים הללו, שבהם ניכרים כוחו וגבורתו של האל ויד השגחתו הטובה בעולם, ברכות השבח, הקילוס והתודה המתבקשות מובנות וצפויות . ואולם, אין המשנה מסתפקת ברגעי התפעמות והכרת הטוב . בִּרכת תגובה הולמת נדרשת גם ברגעי אסון ולנוכח בשורות איוב : [ ו ] על שמועות הרעות – הוא אומר : ברוך דיין האמת . על פי המשנה, התגובה הדתית ההולמת לנוכח אסון היא קבלת הדין וצידוקו . כואבת ככל שתהיה, מקוממת ושרירותית ככל שתדמה, התגובה הנאותה לשמועה רעה היא להכיר בה כמוצדקת ולהכריז עליה ככזאת גם אם איננו מבינים כיצד ניתן לצדקה . זוהי, אפשר לומר, תשובת המשנה לבעיית הרוע – תשובה הדומה לזאת של רֵעֵי איוב . סבל אכן יש בעולם, אפילו סבל נורא, אך הוא תמיד מוצדק, מפני שהוא תמיד פרי הפסיקה של אל משגיח-כול והדן דין אמת . יש רֶשע בעולם, אך אין בו רע . אנשים יכולים לחרוש רע, ואף לעשות כל שביכולתם לְהַרע . אך אם מזימתם עלתה בידם, סימן הוא שמיד האלוהים היא, ועל כן יש להצדיק את דינו . הנחת שלמות הדין האלוהי העומדת ביסוד הלכה זאת מאפשרת לנסח את המוטיבציה לצידוק דינה של כל שמועה רעה כך : מכיוון שדינו של האל אמיתי ושלם, עוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן