מבוא

0 ברית עימות האל, או על ידי תחושת ההתעלות ורחישת האמון במצוותיו לנוכח כל-ידיעתו וכל- טובו . ענייני בספר זה אינו באין-האונים ורפיון הידיים הכנוע המאפיין דתיוּת של אלם וקבלת הדין ( quietism ו- resignation ) אל מול כל-כוחו נורא ההוד של האל, אלא בתחושת ראוּיות הדרך והנכונות לצדֵק את דרכי האל ומצוותיו המאפיינות דתיוּת של ציות מדעת וצידוק הדין הנובעים מהנחת כל-טובו של האל וכליל-שלמות דינו . כך או כך, התפילה לאל מצטמצמת בפי מאמיניו לביטויי אהבה והתפעלות, לשירת הלל והודיה ולבקשת חסד, רחמים ומחילה, וכאשר לאמונה בשלמות האלוהית המוחלטת נלווית אמונה בהשגחה פרטית שלמה – שיקול דעתו המוסרי של המאמין אינו רק מדוכא, אלא משתבש כולו . שכן, אם מוסריות האל שלמה והוא משגיח כול – אין אדם יכול באמת לחולל רע . הוא יכול לחרוש רעה, כמובן, ולעשות כל שביכולתו לבצע את זממו, אך לעולם לא יוכל לגרום לזולתו סבל שלא היה מגיע לו בדין . ואם אין בכוחו של אדם לשנות או להשפיע על מה שראוי להתארע בלאו הכי, אזי אין הוא יכול להיחשב אחראי באמת לזולתו או לסביבתו, ואחריותו מצטמצמת לשליטה עצמית ולתיקון מניעיו וכוונותיו . שכן, בעולם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן