תודות

8 ברית עימות מצד מי שחלוקים עליו . האידיאל ההללי הזה בא לידי ביטוי ייחודי בבית ועד החכמים שמצאתי בשנות פעילותי במכון הרטמן : הכרה עמוקה בדחיפות הצורך להישיר מבט מחויב אל המסורת היהודית, לא על מנת לגונן עליה ולהצדיקה אלא על מנת להפוך בה ולהֵיטיבה לנוכח האתגרים העצומים שהעולם היהודי עומד לפניהם בעת הזאת, ועימה ההבנה שאת סוג המרחק הביקורתי ממחויבויות יסוד הנדרש לשם כך ניתן להשיג רק מתוך דיאלוג נוקב, משוחרר ומשמעותי בין מלומדים החלוקים זה על זה . הספר המונח לפניכם היום הוא לפיכך לא רק תוצר ובעל חוב של תרבות השיח שהתנהל בין כותלי המוסד המופלא הזה, אלא ניסיון לגמול לו על כל הטובה על ידי זיהויה וניתוחה של תרבות שיח זו כתצורת היסוד של ספרות חז״ל במיטבה . מבין העמיתים, התלמידים, החברים ובני המשפחה הרבים שבשיחות אין-ספור עימם הלך הספר הזה והתגבש, והבנת הסוגיות הנדונות בו הלכה ונתחדדה, אני מבקש להודות באופן אישי לכמה מהם שבמרוצת השנים השפעתם עליו התבררה כמכרעת : פיטר אוכס, דניאל בויארין, שלמה בידרמן, יצחק בנבג׳י, אלן דייוויס, משה הלברטל, קריסטיאן ויזה, צבי טאובר, מנחם לורברבוים, לורה ליבר, שלמה נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן