ברית עימות

ס ד ר ת מ ח ק ר י ם מחשבות ב מח ש ב ת י שראל ברית עימות קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז״ל מנחם פיש הוצאת אוניברסיטת בר - אילן מכון שלום הרטמן מנחם פיש ברית עימות קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז"ל מ ח ש ב ו ת ס ד רת מ חק ר י ם ב מחשבת י ש ר א ל לז כר ו ש ל א י זידו ר פ רידמ ן ב ערי כת דב שוו רץ מנחם פיש ברית עימות קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז"ל הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן מכון שלום הרטמן, ירושלים חברי המערכת : בנימין אברהמוב, יהודה ליבס, רון מרגולין, שלמה סלע, שרה קליין-ברסלבי, חיים קרייסל, אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה ע״ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק מסת"ב 7 - 519 - 226 - 965 - 978 ( כריכה קשה ) מסת"ב 8 - 538 - 226 - 965 - 978 ( כריכה רכה ) מסת"ב 5 - 539 - 226 - 965 - 978 ( ספר אלקטרוני ) 2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן ולמכון שלום הרטמן, ירושלים אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד : שולמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן