רשימת מקורות

בן-גוריון והחוקה 282 בחירות יחסיות = 'בחירות יחסיות או אזוריות' בתוך : מערכת סיני, תל- אביב 1959 , עמ' 181 . בין ישראל לגולה = 'בין ישראל לגולה' ( 3 באוקטובר 1954 ) , בתוך : חזון ודרך, ה, תל-אביב 1958 , עמ' 82 . דבר ישראל = 'דבר ישראל בארצו' ( נאום בפני הוועדה האנגלית-אמריקנית, 11 במרס 1946 ) בתוך : במערכה, ה, תל אביב תש"י, עמ' 58 . הגיגים = 'הגיגים, לאנשי דגניה' ( הרצאה לרגל חג היובל של אם הקבוצות והקיבוצים, 1 בדצמבר 1960 ) , דבר, 27 בינואר 1961 , עמ' 2 . הגיגים נוספים = 'הגיגים נוספים', דבר, 24 בפברואר 1961 , עמ' 2 . הזיקה לכלל = 'הזיקה לכלל' ( דברים במועצת חבר הקבוצות, רמת-דוד, 5 בנובמבר 1943 ) , בתוך : ממעמד לעם, תל אביב 1955 , עמ' 334 . הליכות המדינה = 'הליכות המדינה היהודית' ( דברים שנשא בן-גוריון ביום 29 באוקטובר 1937 ואחר כך שוב ביום 7 ביוני 1938 ) בתוך : במערכה, א', תל אביב תש"ח, עמ' 278 . המבחן העליון = 'המבחן העליון' ( שדה בוקר, 15 באוקטובר 1954 ) בתוך : חזון ודרך, ה, תל אביב 1958 , עמ' 88 . המערכה הציונית = 'המערכה הציונית והיישוב' ( דברים בישיבת הוועד הלאומי, ירושלים, י"א ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב