הערות

239 הערות 58 ספיר, המהפכה החוקתית, עמ' 48 - 54 . 59 שם, עמ' 28 . פרק שני 1 נאום בן-גוריון בכנסת, 16 בינואר 1950 , דברי הכנסת ד' ( תש"י ) . עמדה זו שב בן-גוריון והביע לאורך כל תקופת מנהיגותו . השוו : יקר האדם, עמ' 101 ; שליחות המפעל ; הזיקה לכלל ; הגיגים נוספים . 2 דברי הכנסת ד' ( תש"י ) , עמ' 816 - 817 . דבריו של בן-גוריון על שלטון החוק והדמוקרטיה ממשיכים עד עמוד 819 . 3 דברי הכנסת י"ג ( תשי"ג ) , עמ' 876 . 4 בן-גוריון, על משטר בחירות, עמ' 141 . 5 'קוי יסוד לתכנית הממשלה', אב"ג, מאמרים ונאומים, 26 בינואר 1949 . והשוו יומן בן-גוריון, 11 במרס 1949 , אב"ג : 'יש לגשת לניסוח שורת חוקים : 1 ) על שויון אזרחי, על חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, על שויון האשה, על חירות האיגוד והביטוי, על זכות בחירה כללית ; 2 ) על חוק גיוס כללי . 3 ) על הלאמת מקורות המים, אוצרות הטבע, אדמות שוממות ; 4 ) פיקוח על יבוא ומחירים, קיצוב . 5 ) מסים — פרוגרסיביים, ירושה, השבחה . 6 ) עידוד הילודה, 7 ) חובת חינוך כללי, 8 ) שיקום חיילים, 9 ) חוקי עבודה, 10 ) קבלת פקידים' . ליחסו של בן-גוריון לחירויות האדם, ראו גם בן-ג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב