סיכום

215 סיכום עשה הרבה כדי להעמיד את הסכסוכים הפנימיים בגבולות של ויכוח פוליטי, אך דומה שגם בלי האיום החיצוני לא היתה מדינת ישראל נופלת טרף לתנועות פורשים ולמחתרות . הציבור הישראלי, על אף נכונותו למצוא פגמים ולמתוח ביקורת, אוהב את ממלכתיותו ואין לו אהדה למי שעלול להתנקש בה . בגרות ממלכתית גילינו גם בכך שכמעט במחי-יד הקימונו ממשלה, מנגנון ממלכתי ומוסד מחוקק, הממלאים את תפקידיהם לפחות במידה מספקת . החיים הציבוריים מושתתים על יסודות דמוקרטיים, הכנסת נבחרת בבחירות חופשיות והיא מייצגת במידה רבה של נאמנות את הזרמים בציבור הישראלי . לא היתה ממשלה בישראל שלא נשענה על תמיכת רובו של 1 הציבור . הפובליציסט המנוסה עמד נכוחה על אחד ההישגים הגדולים של החברה הישראלית : הצלחתה לכונן בנסיבות קשות של מלחמה, טלטלות דמוגרפיות ומשבר כלכלי עמוק מדינת חוק דמוקרטית יציבה, הנישאת על ידי חברה בעלת 'בגרות ממלכתית' . זהו אכן הישג מרשים, יוצא דופן בעולם הפוסט-קולוניאלי, שלא נופל מהניצחון במלחמת העצמאות ומהקליטה המוצלחת למדי של העלייה הגדולה . בדומה להקמת המדינה ולקליטת העלייה, נראית לעתים גם הקמת 2 אולם כפי שמתעקשת הסי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב