פרק תשיעי המאבק לשינוי שיטת הבחירות

199 המאבק לשינוי שיטת הבחירות במובן זה ששתיהן מתבססות על הערך של ריבונות הפרט ועל המנגנון של הכרעה עממית, שמעבירה באמצעות הצבעה כוח פוליטי מן האוכלוסייה לנציגיה הנבחרים . עם זאת, כל אחת משתי השיטות מחלצת מהערך של ריבונות הפרט עיקרון דמוקרטי שונה . הדמוקרטיה הרובית מבליטה את עקרון שלטון הרוב ; ולעומתה, הדמוקרטיה ההסדרית מדגישה את הערך של ייצוג וביטוי מערך העמדות של 4 הקבוצות השונות בחברה . הדמוקרטיה הרובית מטעימה כי הדמוקרטיה היא בראש ובראשונה שיטת משטר, שאמורה לבטא את הריבונות של רוב האזרחים, ועל כן שמה דגש ברעיון הכרעת הרוב וביכולתו של הרוב השולט להוציא לפועל את רעיונותיו . מבחינה פרקטית, דמוקרטיה רובית מבוססת 5 כשהממשלה מורכבת רק מאנשי בדרך כלל על מערכת דו-מפלגתית, המפלגה הזוכה, ואילו חברי המפלגה שהפסידה בבחירות יושבים באופוזיציה שבפרלמנט, אך לא בממשלה . מטבע הדברים, ממשלה שאינה נזקקת לקואליציה 'חיצונית', כלומר קואליציה עם מפלגות אחרות, חשופה פחות לתופעות של סחטנות פוליטית מצד קבוצות מיעוט, ועל כן היא בעלת כושר משילות גבוה יותר . מובן שגם בדמוקרטיה רובית ישנן תופעות של סחר-מכר ושל לח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב