פרק שמיני המאבק ליצירת מִנהל ציבורי ממלכתי

181 המאבק ליצירת מִנהל ציבורי ממלכתי את המדיניות בפועל, ולכן ברור שיש לו משקל מכריע על הדרך שבה מתנהלים חיי האזרחים . גם את רוב משפטה של המדינה יוצרות רשויות המִנהל הציבורי : תקנות, צווים, חוקי עזר, 'חוזרי מנכ"ל' והוראות למיניהן . באמצעות היצירה המסיבית של משפט, ובאמצעות הפרשנות וההוצאה לפועל של חוקי הפרלמנט והחלטות בתי המשפט, משפיעים רבבות הפקידים ועובדי המדינה יותר מכל גורם אחר על המרחב הציבורי ואף על חיי הפרט . בלשונו של בן-גוריון בוועידת עובדי המדינה : 'לא החוקים, גם לא הפיקוח [ של הכנסת ובתי המשפט ] ולא החלטות הממשלה והוראותיהם [ כך במקור ] קובעים — קובע 1 הביצוע, הביצוע יום-יום שהוא בידכם [ עובדי המדינה ] ' . המאבק להקמת מִנהל ציבורי ממלכתי הוא מאבק חוקתי גם מן הבחינה הערכית-נורמטיבית . תורת המדינה המודרנית רואה בבתי המשפט ובמִנהל הציבורי הממלכתי את המוסדות המבטאים בצורה הטובה ביותר את חובתה של מדינת החוק להתייחס לכלל האזרחים בצורה כללית-אוניברסלית, אחידה, אימפרסונלית ושוויונית . לעומת הפרלמנט והממשלה הנבחרים, שמשקפים ומבטאים את עמדותיהן של הקבוצות השונות באוכלוסייה, חייב המִנהל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב