פרק שביעי המאבק להקמת מערכת משפט עצמאית

159 המאבק להקמת מערכת משפט עצמאית ומיועץ משפטי רב-כוח וסמכויות . היה זה אחד המהלכים החוקתיים החשובים במדינה הצעירה הן מן הבחינה המשטרית והן מבחינת ההגנה על זכויות האדם והאזרח של הישראלים . צעד חוקתי ראשון ומכריע בחשיבותו, שכונן את ישראל כמדינת חוק, היה המאמץ של ההנהגה הפוליטית בראשות בן-גוריון שלא יהיו ואקום משפטי ואנרכיה עוד בטרם נחקקה בה חוקה כתובה, והחלטתה להקפיד על קיומם של מערכת משפט עצמאית ומתפקדת ושל משפט מוסדר ( המבוסס על כללים כתובים ומפורסמים ) כבר עם הקמתה של המדינה . זה אינו דבר של מה בכך . ההיסטוריה מלמדת שבסערת מלחמה או מהפכה מדינות נוטות להשעות את הסדר המשפטי הקיים, כלומר להשעות את החוקים הקיימים ולפזר את המוסדות המשפטיים . בזמן של מלחמה או מהפכה יש בדרך כלל תקופה לא קצרה של 'ואקום משפטי', אנרכיה ואלימות : תקופה שאין בה מערכת משפט מרכזית מתפקדת ואין משפט מוסדר המורכב מחוקים ברורים וידועים מראש . במקום כל אלה החברה מתנהלת במקרה הטוב על פי צווים לשעת חירום של השלטון המהפכני או של הכוחות המהפכניים בשטח, ואת ההליך השיפוטי המסודר מחליפים משפטי שדה מאולתרים, שמטילים פעמים רבות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב