חלק שני: המהלך החוקתי הבונה: מאמציו של בן־גוריון לעצב את ישראל כמדינת חוק דמוקרטית