חלק ראשון: המהלך החוקתי הבולם: התנגדותו של בן־גוריון לחוקק חוקה בשנות המדינה הראשונות