סיכום – האם הצדיק מדגניה עודנו רלוונטי?

04 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון אמנם, במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים, על-ידי יחידים וקבוצות, לחזור אל גורדון ולגלות מחדש את הגותו . סופרים כס׳ יזהר ודוד מלץ ראו עצמם במידה רבה כממשיכי 4 אנשי ״חוג שדמות״ בתנועה הקיבוצית עסקו רבות במשנתו של דרכו וכתלמידיו . גורדון בשנות השישים של המאה העשרים, כחלק מניסיונם לבחון מחדש את ההיבטים 5 בהקשר זה ראוי להזכיר גם את מפעלם של אנשי הרוחניים והיהודיים של חיי הקיבוץ . חינוך כמוקי צור, כאברהם שפירא וכן אנשי המדרשה באורנים מוטי זעירא ושי זרחי, אשר עוסקים, כל אחד מזווית אחרת, בגורדון ובמורשתו . בשנים האחרונות נראה כי העניין בגורדון – כמעין אב-טיפוס של צדיק מודרני וכדמות שהיא גם ציונית, גם יהודית וגם רוחנית – הולך ותופס תאוצה . כך, אנו יכולים כיום למצוא את העיסוק ההולך וגובר בגורדון ובכתביו בבתי-מדרש חילוניים, במכינות קדם-צבאיות, בקבוצות העוסקות 6 בהתחדשות יהודית ואף בישיבות ובחוגים הקשורים לציונות הדתית . עם זאת, כפי שניסיתי להראות במהלך הספר, גורדון היה לא רק אייקון ציוני או חלוץ, אלא בראש ובראשונה פילוסוף שחתר לנסח הגות שיטתית העוסקת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן