גורדון כמהפכן?

9 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון הזה, כך על-פי טלמון, הייתה בהוגי הנאורות – ובמיוחד ברוסו – שחרתו על דגלם 0 המשכו היה במהפכה הצרפתית את שלטון התבונה ואת השיבה אל ״מצב הטבע״ ; ובמחשבה היעקובינית, שהאמינה כי באמצעות שינוי רדיקלי במבנה החברתי יהיה אפשר להגיע למימוש מלא של המידה הטובה בחיי האדם ; ומשם, לפי טלמון, התפתח אותו זרם של הגות מהפכנית אל הלאומיות הרומנטית של ראשית המאה התשע- עשרה, אל המחשבה האנרכיסטית ואל הסוציאליזם והמרקסיזם, כפי שאלה התקיימו עד אמצע המאה העשרים . טלמון אמנם מדגיש את ההיבט הטוטליטרי שהיה לרוב החזונות המהפכניים, וכן את אמונתם שניתן לשנות את טבע האדם באמצעות שינוי המבנה הפוליטי . אולם גם ללא ההיבטים הללו ניתן עדיין להצביע, בעקבות טלמון, על כמה מאפיינים משותפים לכל אותה הגות מהפכנית . מאפיין אחד, ואולי גם המרכזי, לפי הוא האמונה במהפכה שתפתור באופן סופי ומוחלט את כל בעיות האנושות . תפיסה זו, שטלמון מאפיין אותה כתפיסה דתית-משיחית שעברה חילוּן, המהפכה אינה שינוי פוליטי בלבד, אלא שינוי מהותי בכל ההיבטים של הקיום האנושי . היא תפרוץ בסופו של דבר הודות לכו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן