מטרת הפרויקט הציוני – קהילת חוויה או מדינה עצמאית?

74 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון גורדון זיהה אלא בראש ובראשונה להתמודד עם בעיותיו הרוחניות של העם היהודי . אמנם את הבעיות הללו עם הניתוק מן הטבע, עם ההתבטלות בפני רעיונות זרים ועם אבדן החיוּת והעצמיות הלאומית, וגם סבר, בניגוד לאחד העם, כי הגשמת הציונות מתחילה לא בפעילות תרבותית וספרותית, אלא בטרנספורמציה אישית של כל יחיד ויחיד . אולם גם הוא, בדומה לאחד העם, התייחס לפרויקט הציוני ככזה שבא לעורר תחייה רוחנית יותר מאשר לפתור בעיות גשמיות, וגם הוטרד כמוהו משאלת איכותם האנושית של המתיישבים בארץ-ישראל יותר מאשר ממספרם המועט . כביטוי לגישה זו יכולה לשמש אמירתו של גורדון, שהובאה לעיל, על כך שעל המתיישבים המגיעים לארץ לראות את עצמם לא כאמצעי לקראת המטרה הגדולה של הקמת מדינה, אלא כמטרה בפני עצמה : ״וזו כל החשיבות של ארץ-ישראל בשבילנו, 4 במילים אחרות, חשיבותו של הפרויקט הציוני לפי גורדון, לפחות כפי החיים היום״ . שעולה מאמירות כגון אלה, היא קודם-כול בכך שהוא מאפשר ליחידים לחולל שינוי בחייהם ובדרך זו לגאול את עצמם . שאלת ההשפעה שתהיה למעשיהם על יתר העם, וכן השאלה אם בעבודתם הם מקד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן