דעה, מעורבות פוליטית והגשמה עצמית

6 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון כאמור, מדובר בשתי שאלות שונות, הגם שיש קשר ביניהן . השאלה הראשונה היא אם חובתו של היחיד להתערב בדיון הפוליטי, ואילו השאלה השנייה היא באיזה אופן יש לתת מקום ליחידים השונים להתערב בדיון הפוליטי ולנסות להשפיע על התנהלותה של החברה בכיוון הרצוי להם . תחילה אנסה לדון בסוגיה הראשונה, שיש לה קשר הדוק למושג הדעה . כפי שראינו בפרק הראשון, למושג הדעה הגורדוני יש אופי כפול : מצד אחד, מדובר במשהו סובייקטיבי לחלוטין, המהווה ביטוי ייחודי של הפרט, ״ביטוים השלם של כל 5 ומצד אחר, מדובר הכוחות הקוסמיים הפועלים ברספובליקה הסובייקטיבית שלו״ ; בתפיסה כוללת של העולם ושל המציאות החיצונית, ״בבואתם המיוחדת של החיים, 6 האנושיים והקוסמיים כאחד, כפי שהם משתקפים בנפשו המיוחדת של בעל הדעה״ . מדובר אם כן בהשקפת-עולם כוללת הנובעת מראייה אישית לחלוטין . גורדון אף סבור כי את הדעה כל אדם נדרש לפתח בכוחות עצמו, ואסור לו לאדם לבטל את דעתו הסובייקטיבית מפני דעותיהם של אחרים, יהיו אותם אחרים מרובים וגדולים ככל שיהיו, מפני שזו מהותה של האמת – היותה אינדיווידואלית, דינמית וסובי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן