חיים של קיצוניות

56 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון הנוכחי לבין המצב שאנו שואפים אליו . והנה, אומר גורדון, אהרונוביץ׳ וחבריו הם אנשים מעשיים : הם מודעים לפער הזה ולכן אינם עוסקים כלל בחזון הסופי . במקום זה הם מעדיפים להתמקד במצב הנוכחי ובאפשרויות הגלומות בו . אולם, ממשיך גורדון, דרכו שלו שונה : הוא מאמין שמוטב לו לאדם כל הזמן לשים לנגד עיניו את החזון הסופי, בלתי-אפשרי ככל שיהיה, וללכת לאורו . לשיטתו, רק התגייסות מוחלטת לטובת מטרה כבירה, ואולי גם בלתי-אפשרית, עשויה ליצור באדם את המהפכה 9 התודעתית הרצויה, שהיא בעצם הדבר שגורדון מבקש להשיגו . הקיצוניות במובן שגורדון מדבר עליו משמעה חיים לאורן של מטרות גדולות ותביעות בלתי-אפשריות . כפי שעולה מן הדברים לעיל, גורדון מצדד בדרך החיים הזו בלי קשר לשאלה עד כמה האדם מצליח לממש את אותן מטרות נשגבות . גורדון דוגל בצורת החיים הזאת מפני שהיא ורק היא הדרך הנכונה להתנהל בעולם, לדעתו . רק באופן זה האדם יכול להפוך את חייו ליצירה ממשית וחיה . כפי שהוא כותב לרחל כצנלסון – האדם צריך להיות פועל ולא נפעל . ואם ייפול – ייפול בתור לוחם, או טוב מזה – בתור יוצר, ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן