מושג הטבע אצל גורדון: ממשות, פרקטיקה ואופן של היות

6 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון רוב כתביו ההגותיים, נקראים ״האדם והטבע״ . אף-על-פי-כן אין מדובר במושג פשוט להבנה, כשם שאין מדובר במושג שהנו ייחודי דווקא למשנתו של גורדון . למעשה, בתקופה ובמרחב הרעיוני שבהם פעל גורדון, הדיבורים על טבע ועל שיבה אל הטבע היו נפוצים למדי . כך, אפשר למצוא נימות כאלה אצל הטרנסצנדנטליסטים האמריקאים של המאה התשע-עשרה, אשר הבולט מביניהם היה אולי הנרי ת׳ורו, שדיבר על חובתו של האדם לחיות בתוך הטבע ולהתקיים רק על יגיע-כפיו, ואשר בדומה לגורדון אף ניסה ליישם את משנתו הלכה למעשה כאשר יצא לתקופת התבודדות ארוכה ביערות 4 מובן מעט שונה של כמיהה אל הטבע ואל הערכים שליד אגם וולדן במסצ׳וסטס . הגלומים בו אפשר למצוא בכתביהם של הפופוליסטים הרוסים בני התקופה, אשר דיברו בהערצה על המודל של הקהילה הכפרית המסורתית, הפשוטה והאורגנית, 5 בהקשר זה ראוי להזכיר הניצבת כניגוד לעיר המערבית, המודרנית והמושחתת . כמובן גם את טולסטוי, שהשפיע רבות על גורדון, ואשר תיאר בכתביו לעתים קרובות 6 באופן שונה אפשר את האידאל של חיי האיכר הפשוטים, הטהורים והקרובים לטבע . למצוא כמיהה אל הט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן