לסיכום – גורדון על דעה, חוויה ואמת

יסודות ראיית-העולם הגורדונית : דעה, סובייקטיביות וחוויה 75 07 באופן דומה ניתן לומר כי כל לבטא אמת אובייקטיבית בעלת תוקף אוניוורסלי . דעה סובייקטיבית תיתפס על-פי גורדון כבעלת ערך אמת, ובלבד שתקבל את ההבחנה העקרונית שבין דעה סובייקטיבית לידיעה אובייקטיבית, וכן את העקרונות הבסיסיים בדבר עודפוּת החוויה על ההכרה ובדבר השפעתה של האומה על עיצוב עולמו של 0 היחיד . אולם יש גם כיוון אפשרי אחר לתשובה, והוא קשור לאופן שבו ראה גורדון את מפעלו בהקשר הרחב יותר . במאמר ״הלכות דעות ומלחמת דעות״, לאחר שהוא עוסק בהרחבה באופייה הסובייקטיבי של הדעה, גורדון נדרש לשאלת התועלת שיש בשמיעת דעות זרות . את הדעה הסובייקטיבית והעצמית, הוא כותב, ניתן לגבש ולשאוב מתוך הנפש בראש ובראשונה באמצעות התמודדות ועימות עם דעות מנוגדות : ״הגורם לשאיבה זו הוא כל התנגשות עם החיים החיצוניים בכלל, אבל הגורם היותר נמרץ הוא התנגשות עם 09 אם כן, המפגש בין האדם לבין דעה מסוימת נועד דעות מתנגדות או מלחמת דעות״ . בראש ובראשונה להפרות את המאזין, לדרבן אותו לשקול מחדש את השקפת-עולמו ולסייע לו בגיבוש דעתו הייחודית . בהמשך המאמר גורדון מתיי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן