חוויה והכרה – המפגש עם המציאות

6 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון כיצד התהווה האני מתוך החומר הדומם, ואף אם נוכל לייצר בעצמנו ״מחומרים בלתי 59 גם אז לא נפתור את השאלה הגדולה : אורגניים בריה חיה בעלת הכרה אנושית״, מהו אותו אני, מהם אותם חיים, וכיצד אנו משיגים את קיומם . גורדון מסיק כי יש אופן השגה אחר, שאינו תלוי בהכרה התבונית . בניגוד לאופן ההכרה הרגיל, שבו אנו 60 זהו האופן תופסים את הדברים ״מבחוץ״, יש גם דרך להשיג את הדברים ״מבפנים״ . שבו כל יצור חי משיג את עצם עובדת היותו יצור חי . אם נחזור למינוח הקנטיאני, ניתן לומר שגורדון מסכים עם הקביעה כי אנו מכירים רק את עולם התופעות ואיננו יכולים להכיר את הדבר כשלעצמו . אולם, הוא טוען, אנו יכולים לחיות את הדבר כשלעצמו . 6 כדי לבטא את צורת ההשגה הבלתי-אמצעית הזו, יצר גורדון מילה חדשה – ״חוויה״ . בהמשך אעסוק במובנים השונים שיש למושג החוויה אצל גורדון . כעת נסתפק בקביעה שהחוויה, על-פי גורדון, היא בראש ובראשונה צורה של מפגש עם המציאות, אופן של השגה : האדם, בעל ההכרה האנושית, עשוי להשיג יותר לא רק על ידי ההכרה, כי אם על ידי עצם החיים . החיים, במובן הכוח החיוני של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן