מבנה החיבור

אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון הגורדונית, כלומר, את תפיסת היחיד כנדרש ליצור לעצמו את האמת האינדיווידואלית שלו ואת ״חשבון החיים״ האישי שלו . בפרק השני אנסה לעסוק באופן שבו גורדון רואה את היחס בין היחיד הזה לסביבתו : תחילה אדון במושג הטבע הגורדוני ובמקומו של הפרט בתוכו, ובהמשך אנסה לדון גם במושג האומה ובמשמעויות השונות שיש לרעיון הלאומי אצל גורדון . ניתן לומר ששני הפרקים הראשונים מנסים לשרטט את קווי המתאר העיקריים של תמונת-העולם הגורדונית : מהו האדם, מהי החברה האנושית, מהו הטבע – ומהי מערכת היחסים שמתקיימת בין כל המרכיבים הללו . שני הפרקים שלאחר-מכן כבר עוסקים באופן ממוקד יותר ברעיון ה״חיים של התפשטות״ . הפרק השלישי עוסק בחיים של התפשטות בהקשר של הפרט, כלומר, באופן שבו תפס גורדון את אידאל החיים הראויים בכל הנוגע לחייו של האדם היחיד ; והפרק הרביעי עוסק ברעיון החיים של התפשטות בהקשר הפוליטי, כלומר, באופנים שבהם החברה והאומה צריכות להתנהל לפי הבנתו של גורדון . מתוך כך אנסה גם לבחון את המושג הגורדוני ״עם-אדם״, וכן לעסוק בדרך שבה ראה גורדון את מטרתו של הפרויקט הציוני . בסיכום...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן