בין פרשנות לפרשנות־יתר

מבוא : חלוץ או פילוסוף ? ניסיון לקריאה אחרת בכתבי גורדון שנים ארוכות ואשר רק חלק קטן ממנו פורסם בימי חייו, גורדון עוסק בשורה ארוכה של נושאים, כגון טיבה של ההכרה, התודעה האנושית, ההיסטוריה של הדת, היחס בין האדם לטבע ועוד . לאורך המאמר הוא עובר מדיון פילוסופי קר לקטעים פיוטיים, ומשם לחלקים שעשויים להיקרא כתיאורים של חוויות מיסטיות . הניסיון לעשות סדר בתוך מכלול הכתיבה הגורדונית, ליצור מִדרג בין הכתבים השונים ולהבחין בין כתבים קנוניים לכתבים שוליים – וכן בין כתיבה פילוסופית לבין כתיבה אישית או פוליטית – עשוי להתגלות כבעייתי למדי . בעיה נוספת היא היחס בין התקופות השונות בכתיבתו של גורדון . מאמריו של גורדון נכתבו במהלך שנים רבות, לאורך רוב תקופת שהייתו בארץ . כאמור, חלקם הגדול מעולם לא פורסמו, ולחלק ניכר מהם הוא כתב גרסאות אחדות בתקופות שונות, המצויות כיום בכתבי-יד . בדרך-כלל, כאשר מנתחים את תורתו של פילוסוף, מקובל להבחין בין התקופות השונות בהתפתחות רעיונותיו . אולם באשר לגורדון הדברים אינם ברורים : כיצד עלינו להתייחס לסתירות-לכאורה או להבדלים שבין החלקים השונים בהגותו ? האם עלינו לנסות ליי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן