המחקר על־אודות גורדון

מבוא : חלוץ או פילוסוף ? ניסיון לקריאה אחרת בכתבי גורדון 7 אם ננסה בכל-זאת לעשות סדר בתוך אותו ים של חומר, אזי בהכללה ניתן לחלק את הספרות העוסקת בגורדון לשלוש תקופות מרכזיות, או אם נרצה – לשלושה גלים של התעניינות בגורדון ובמשנתו, אשר לכל אחד מהם מאפיינים משלו : הגל הראשון מתחיל עוד בימי חייו ומסתיים בערך בשנות החמישים של המאה העשרים . הספרות שנכתבה על גורדון במסגרת שנים אלה עמדה עדיין תחת רושם ההיכרות עם אישיותו הממשית . עם הכותבים שניתן לשייכם לגל זה אפשר למנות את י״ח ברנר וש״י עגנון, וכן את ש״ה ברגמן, נתן רוטנשטרייך ומרטין בובר . הגל השני של הכתיבה על גורדון ראשיתו בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים, עם הגילוי מחדש של הגותו של גורדון על-ידי אליעזר שביד, והוא נמשך בעבודותיהם של מוקי צור, אברהם שפירא, שרה שטרסברג- 6 ניתן לומר שגל זה מתאפיין בעמידה על ייחודיותה ומורכבותה של משנת דיין ואחרים . גורדון, מצד אחד, ובעיסוק באופייה הרליגיוזי, מצד אחר . הגל השלישי, שהחל בשנים האחרונות, ואשר עמו ניתן למנות את מחקריהם של עינת רמון, בעז נוימן, שלום רצבי ואחרים, מתאפיין בהסתכלות חדשה על ההגות הגורדו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן