אבל מדוע דווקא גורדון?

מבוא : חלוץ או פילוסוף ? ניסיון לקריאה אחרת בכתבי גורדון 5 הציונות המקורית, כלומר, למורשת של אנשי העלייה השנייה, כפי שזו מתגלמת 5 באישיותם ובהגותם של אנשים כברל כצנלסון, יוסף חיים ברנר ואהרן דוד גורדון . מהלך דומה, אם כי מכיוון אחר לחלוטין, ביצע גם ההיסטוריון זאב שטרנהל : לשיטתו, באמצעות בחינה של טקסטים מתקופת העלייה השנייה, וכן באמצעות התחקות אחר הגותו של גורדון, ניתן לעמוד על התשתית הלאומנית שעמדה בבסיס תפיסת-העולם 54 של האבות המייסדים של מדינת-ישראל ושל הציונות הסוציאליסטית לדורותיה . דומה שהנקודה המשותפת לצור ולשטרנהל, כמו לרבים אחרים, היא ההבנה שחלק מהותי מן הבסיס הרוחני של מדינת-ישראל ושל המפעל הציוני טמון שם, בתקופת העלייה השנייה, אצל אותם אבות מייסדים, ומכאן שכל ניסיון להגיע להבנה אמִתית של 55 בהקשר זה הייתה לדמותו של גורדון הפרויקט הציוני צריך לעבור דרך האנשים הללו . חשיבות מרכזית . גורדון נתפס בעיני רבים מבני דורו ומבני הדורות שלאחריו כהתגלמות 56 אפשר לומר אם כן שגורדון מגלם של רוח העלייה השנייה ושל הרעיון החלוצי . בדמותו את אחת התקופות המכוננות של היישוב היהודי בארץ-ישראל . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן