החיפוש אחר שיטה

0 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון בעיה נוספת בכתיבתו של גורדון קשורה למעברים התכופים בין הנושאים, לתנועה הבלתי-פוסקת בין המופשט לקונקרטי ולערבוב שהוא עושה בין עיסוק בסוגיות פילוסופיות טהורות, דוגמת טיבן של ההכרה האנושית והתודעה, לבין עיסוק בשאלות של מוסר, חברה ולאומיות, וכן בין אלה לבין עיסוק פרטני בפוליטיקה הציונית של 9 הוא פותח בדיון על זמנו . כך, למשל, במאמרו ״הלכות דעות ומלחמת דעות״ משמעותה של המחלוקת, משם עובר לעסוק במושג האמת, בטיבה של העצמיות ובדרך החיים הנכונה, ומשם פונה לעיסוק בשאלות של חברה ופוליטיקה . במאמר 40 גורדון עובר מדיון בנצרות לדיון בתורת אחר, העוסק בהבדל שבין היהדות לנצרות, ההכרה וביחס שבין היחיד לאומה, ומשם הוא מגיע לעיסוק באופייה היחסי והמשתנה של האמת . במאמר פובליציסטי על שאלת הגיוס לצבא הבריטי הוא דן בשאלת הצבאיות, ומשם מגיע לדיון בשאלת הכוח בכלל, במשמעותו של השלטון הפוליטי 4 כל זאת כאשר הנושאים השונים, כמו-וביחס שמתקיים בין החלקים השונים באומה . גם רמות הדיון השונות, מעורבים ומשולבים זה בזה, ולא תמיד ניתן להפריד ביניהם . נוסף על כך גורדון נוטה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן