אדם חדש בצוּרת יהודי

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן אדם חדש בצוּרת יהודי עיון בהגותו של א"ד גורדון אהוד פירר אהוד פירר אדם חדש בצורת יהודי עיון בהגותו של א״ד גורדון מ ח ש ב ו ת ס ד רת מ חק ר י ם ב מחשבת י ש ר א ל לז כר ו ש ל א י זידו ר פ רידמ ן ב ערי כת דב שוו רץ אהוד פירר אדם חדש בצורת יהודי עיון בהגותו של א״ד גורדון הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן חברי המערכת : בנימין אברהמוב, יהודה ליבס, רון מרגולין, שלמה סלע, שרה קליין-ברסלבי, חיים קרייסל, אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע״ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק ציור העטיפה : יוחנן סימון, "רקוויאם לחלוץ", 1964 שמן על בד, 146 x 5 . 96 ס"מ אוסף ציפי ואלי טלמור, לונדון באדיבותן של בנות האמן, ניצה סימון ואיה סימון בן-צדף מסת"ב 0 - 505 - 226 - 965 - 978 ( כריכה קשה ) מסת"ב 1 - 540 - 226 - 965 - 978 ( כריכה רכה ) מסת"ב 8 - 541 - 226 - 965 - 978 ( ספר אלקטרוני ) 2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן