סימון וייל – לחיות כדי לכתוב, לכתוב כדי לחיות

371ל כ ת ו ב כ ד י ל ח י ו ת,ל ח י ו ת כ ד י ל כ ת ו ב והסתגר במגדל שן המורכב מהמושגים והתיאוריות,הפילוסופים מן העבר מתבקשתנקודת המבט הביוגרפית,במקרה של סימון וייל ? הרשומים על שמו בזכות הזיקהמן המרתקות בתולדות הפילוסופיהמסכת חייה היא : ונחוצה . ליבה וכתיבתה שווים,פיה . שבין אורח חייה להגותה,האינטימית,הקרובה עדיין נותרוחייה של סימון וייל,אף שנכתבו עליה כמה ביוגרפיות מצוינות 2 . 3491ים וחמש שנה אחרי מותה בשנתשבע,חידה פעם ניתן יהיהֿ ם איספק א הקושי להכיל את החריגוּת . להסיר לגמרי את המסתורין האופף את אישיותה השילוב של חייה הקצרים ואורח חייה הסגפני עוררו,את החריגוּת שבה,שלה האחת מקדשת את גורלה עלי אדמות : שתי גישות קיצוניות מנוגדות בתכלית ,היינו ) יוגרפיה'דרך עדשת ההגכהתרוממות הולכת וגדלה אל הפסגה הרוחנית ואילו השנייה מגמדת אותה דרך העדשה, ( תיאור חיי בשר ודם כחיי קדושים אים נשתדל להישמרבעמודים הב . הפסיכולוגיסטית למקרה אנורקטי טיפוסי שעמדו ביסוד גישתה,ציין את התחנות החשובות בחייהמהמגמות הללו ונ . החברתית המקורית העולה מן המבחר והפעולההידעבנתיבות העמידה,כדרכן של משפחות יהודיות שהשתייכו למעמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל