2 הרהורים אחדים על מושג הערך

761ה ר ה ו ר י ם א ח ד י ם ע ל מ ו ש ג ה ע ר ך תלא היה משקיע א,אילולא ידע זאת . שיש דברים יפים ודברים שאינם יפים מצבו זה של . לא היה ממשיך,לא היה מתקן,המאמץ הדרוש כדי להשלים יצירה מוסיף גוון של,המחויב לשאוף בלא הרף אל יופי שהוא אינו יודע מהו,האומן אפשר לנתח באופן דומה כל סיטואציה . חרדה לכל מאמץ של יצירה אומנותית . אנושית אמצעים כגון עוצמה . רהכל מה שעשוי להיראות כתכלית חומק כך מכל הגד ומשום כך אנשים כה רבים מכוונים את עצמם אך ורק,וכסף קלים להגדרה שכן יש סתירה בראיית אמצעים,אלא שהם נקלעים לסתירה . לרכישת אמצעים . כתכליות . [ כאן חסר חלק מכתב היד ] האם עדיין היא ? מה עוד יכולה לבקש רוח היוצרת סדר כזה בין הערכים שמא כל הדברים נטולי ? האומנם יש ערך למשהו : יב על השאלהצריכה להש לא רק מפני שלא יכולה להיות,שאלה כזאת ריקה ממשמעות ? ערך במידה שווה היכולת לשאול שאלה כזאת . אלא מסיבה עמוקה יותר,שיטה למציאת התשובה אך הרוח אינה יכולה באמת לשאול ; נשענת לחלוטין על היכולת לצרף מילים בטוחה אם מושג הערך הואֿ היא אינה יכולה באמת להיות לא ; שאלה הזואת ה היא,תהיה נטייתה אשר תהיה,תמיד,שכן הרוח במהותה . מש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל