סיכום

141ר י ם ע ל ה ס י ב ו ת ל ח י ר ו ת ו ל ד י כ ו י ח ב ר ת יה ר ה ו הלוא הוא,העובד המודע מהסוג שהוא אולי היפה ביותר שידעה ההיסטוריה מכונת העיבוד צורותאם בעשרים השנים האחרונות לבשה . הפועל המיומן אם העבודה המבוצעת אפילו במכונות מדגם ישן יחסית,אוטומטיות יותר ויותר הסיבה לכך היא הריכוזיות ההולכת וגדלה של,נעשתה מכנית יותר ויותר מי יודע אם תעשייה המפוזרת על פני הרבה עסקים קטנים לא תיצור . הכלכלה בד צורות עבודה הדורשות מודעותובד ב,התפתחות הפוכה של מכונת העיבוד ? ותושייה רבות הרבה יותר מן העבודה המיומנת ביותר במפעלים המודרניים ומותר עוד יותר לקוות לכך מפני שהחשמל מספק את צורת האנרגייה שתתאים בהתחשב בעובדה שחוסר האונים הכמעט מוחלט שלנו . לארגון תעשייתי כזה ,משעה שהוא מובן בבהירות,ר אותנובנוגע לרעות הנוכחיות לפחות פוט האם,אלא ברגעים שאנו חשים את פגיעתם הישירה,מהדאגה לענייני השעה נוכל לקבל עלינו משימה נעלה יותר מהכנה שיטתית של עתיד כזה בכך שנשקוד המשימה הזו היא הרבה,למען האמת ? לערוך מצאי של הציביליזציה הנוכחית מי שפונה לדרך,ומצד אחר ; ל כך של חיי אדםמעל לאפשרויות המצומצמות כ לעוינות הן מצד אויב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל