מתווה של החיים החברתיים העכשוויים

ח י ר ו ת ו ע ב ו ד ה,ד י כ ו י : ע ר ש נ יש 132 כל שכן המכלול המורכב ; כל שכן המכלול המורכב ממתמטיקה ומדעי הטבע כל הדברים קשורים קשר הדוק מכדי שתוכל,ומצד אחר ; ישומיומהמדע ומי אך כל מה שהיחיד כבר אינו מסוגל . המחשבה לתפוס באמת מושגים חלקיים כבר זמן רב ובמידה גדולה יותר,כך . הקולקטיב מניח עליו את ידו,לשלוט בו התוצאות החדשות הן תמיד,למען האמת . ויותר המדע הוא יצירה קולקטיבית ערכה,אך אולי למעט חריגים נדירים ; מעשה פרי יצירתם של אנשים מסוימיםל של תוצאה כלשהי תלוי במכלול קשרים מורכב ביותר של תגליות מהעבר ושל כך . מחקרים אפשריים עד שעצם רוחו של הממציא אינה יכולה לבחון את כולו בר אינהבדומה לזכוכית עבה מדי שכ,הידע ההולך ומצטבר לובש פני חידה וליחיד,כל שכן שהחיים המעשיים לובשים אופי קולקטיבי יותר ויותר . שקופה התקדמות הטכנולוגיה והייצור . בתור כזה יש בהם מקום שולי יותר ויותר הם מגיעים בשיעור ; ההמוני מצמצמים את הפועלים יותר ויותר לתפקיד סביל המאפשרת לבצע אתהולך וגדל ובמידה רבה יותר ויותר לידי צורת עבודה העסק,מצד אחר . התנועות ההכרחיות בלי לתפוס את זיקתן אל התוצאה הסופית בכל,כמו כן ; נעשה דבר עצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל