1 הרהורים על הסיבות לחירות ולדיכוי חברתי

ח י ר ו ת ו ע ב ו ד ה,ד י כ ו י : ע ר ש נ יש 82 קשה לראות את התועלת שבהוספת ידיעות על ערמה עצומה ממילא שאפילו והניסיון מראה שאבותינו טעו ; מומחים אינם יכולים להקיף במחשבתם שכן אי אפשר לחשוף להמונים אלא קריקטורה,ינם בהפצת ההשכלהבהאמ קריקטורה שאינה מפתחת את כוח,אומללה של התרבות המדעית המודרנית האומנות עצמה סובלת מתוצאות . אלא מרגילה אותם להיות פתאים,שיפוטם . השולל ממנה חלקית את קהלה ומתוך כך פוגם בהשראה,חוסר האונים הכללי . חיי המשפחה אינם אלא חרדה מאז סגרה החברה את שעריה לצעירים,לבסוף בכל,הדור שהציפייה הקדחתנית לעתיד היא כל החיים כולם עבורו הולך ונמק ואם רעה זו . שאין לו כלל מקום בעולמנו,בידיעה שאין לו שום עתיד,העולם ייםאנו ח . הרי היא נחלת האנושות כולה היום,חמורה יותר אצל הצעירים . הציפייה למה שיבוא אינה עוד תקווה אלא דאגה . בתקופה משוללת עתיד יש מילת קסם אחת המכילה את כל העתידים שאפשר 9871מאז,ואולם . והיא המילה מהפכה,ולעולם אין היא כה עתירת תקווה כבעיתות ייאוש,לדמיין בעיצומהלכאורה אנו אמורים להיות . לכן מרבים להשמיע אותה בזמן האחרון אך למעשה הכול מתרחש כאילו התנועה המהפכנית,של תקופה מה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל