השתרשות

57צ ו ר כ י ה נ פ ש על ידי,הכסף הורס את השורשים בכל מקום שהוא חודר אליו . האחד הוא הכסף הוא גובר בלי קושי על . כך שהוא מחליף את כל המניעים בתשוקה לרווח פשוט יותראין דבר בהיר יותר ו . המניעים האחרים כי הוא דורש מאמץ קשב פחוּת כל כך . ממִסְפר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל